FİRMA

FİRMA DETAYI

  • Sektör :
  • Genel Müdür :
  • Lokasyon :

Doza

Radyasyon Monitoring Sistemleri
‐ Alan Monitörleri
‐ Aerosol ve Gaz Monitörleri
‐ İyot Monitörleri
‐ Soygaz Monitörleri (Beta)
‐ Trityum Monitörleri
‐ Parçacık Monitörleri
‐ Hava Örnekleme Sistemleri
‐ Kontrol Üniteleri
‐ Spektrometreler
. Lab. Tipi Gama Spektrometreler
. Taşınabilir Gama Spektrometreler
. Beta Analizörleri
. Tüm Vücut Sayıcılar
‐ Radiometreler
. Alfa / Beta Aktivite Sayıcıları
. El / Ayak Monitörleri
. Tüm Vücut Kontaminasyon Monitörü
. El Alfa Kontaminasyon Monitörü
‐ Kişisel Dozimetreler
‐ TLD ve TLD Okuyucular
‐ X‐ışını Dozimetreleri
‐ Radon / Thoron Ölçüm Sistemleri
‐ Taşınabilir Lab. Sistemleri
‐ Kalibrasyon Standları

Şirket Sitesi