BLOG
Çözümlerimiz 06 Nisan 2018
RIA Tesisleri için dozimetre

Ria tesisleri işletmesinde lisans çalışmaları için kullanılacak elektronik dozimetreler konusunda çözümler sunmaktayız....

Çözümlerimiz 06 Nisan 2018
Tıbbi Atık Tesislerinde Kullanılması Gereken Radyasyon Paneli

Tıbbi Atık Tesislerinde kullanılması zorunlu halen gelen radyasyon ölçüm cihazlarının kurulması noktasında çözümler sunmaktayız.

...

Çözümlerimiz 06 Nisan 2018
Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi

Gamatom olarak ülkemizin kalkınması için temel bilimlerin önemini biliyor ve imkanlarımız ölçüsünde temel bilimlere destek vermeye devam ediyoruz....

Çözümlerimiz 06 Nisan 2018
Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisleri İçin Radyasyon Paneli

20.06.2014 tarih ve 29036 sayılı resmi gazete de yayımlanan ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ kapsamında;

"Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla tesis girişinde radyasyon ölçüm paneli bulunur."

Maddesi yayımlanmıştır. Bu madde kapsamında nasıl bir ölçüm sistemi gerektiğine dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

...

Çözümlerimiz 06 Nisan 2018
Toplama Ayırma Tesislerinin Lisaslanması Çalışmaları

Toplama ayırma tesislerinin lisanslanması çalışmalarında tebliğ şartı olarak portatif radyasyon ölçüm cihazı bulundurulması gerekmektedir. Peki bu cihaz hangi özelliklere sahip olmalıdır?...

Çözümlerimiz 10 Nisan 2016
Hurdacılar İçin Portatif Radyasyon Ölçüm Cihazı

Toplama ayırma tesislerinin lisanslanması çalışmalarında tebliğ şartı olarak portatif radyasyon ölçüm cihazı bulundurulması gerekmektedir. Peki bu cihaz hangi özelliklere sahip olmalıdır?......